teplota vody, Zlaté Piesky, Bratislava, 21.3. o 12:00

8 °C
Neaktuálna teplota. Pardon. :/
Zobrazená teplota bola nameraná 21. 3. o 12:00.
Pracujeme na odstránení výpadku.